hs_main_1140x545_blgn.jpg
Minulla on koodi »
« En halua antaa koodia

Hotellissa tapahtuvaa matkustajatietojen käsittelyä koskevat käytännesäännöt


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi
Hotel Santa Clausin rekisteriseloste

2. Rekisteriselosteen laatimispäivä
29.4.2011

3. Rekisterinpitäjä
Santa’s Hotel Santa Claus
Kaupparekisteriin merkitty virallinen yhtiön nimi: Hotel Santa Claus Oy
Y-tunnus: 1614402-5
Postiosoite: Korkalonkatu 29, 96200 ROVANIEMI
Käyntiosoite: Korkalonkatu 29, 96200 ROVANIEMI
Puhelin: (016) 321 321 Faksi: (016) 321 3222
Hotel Santa Claus Oy pitää rekisteriä omasta ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta.


4. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Eeva Moilanen: puhelin: (016) 321 321, faksi: (016) 321 3222 ja sähköposti: eeva.moilanen (at) santashotels.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ylläpitämien verkkosivujen kautta sivujen käyttäjiin (”Käyttäjä”) kohdistuen tapahtuvan informaation jakamisen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen ja toimittamisen, tutkimusten ja kampanjoiden sekä kilpailujen järjestämisen sekä mainostamisen ja markkinoinnin toteuttaminen asianmukaisesti. Tarkemmin ottaen henkilötietoja käsitellään (i) asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamista, toteuttamista ja täytäntöönpanoa varten, (ii) kilpailuun tai muuhun kampanjaan osallistuvan henkilön asianmukaiseen tunnistamiseen, (iii) jäsenyyden, sopimussuhteen tai vastaavankaltaisen yhteyden edellyttämien tiedotus-, analysointi-, tilastointi-, ylläpito- ja kehitystoimien toteuttamiseen, (iv) suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt henkilötietojensa tällaista keräämistä ja tallettamista, sekä (v) Käyttäjän yksiselitteisesti antaman suostumuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämä käyttäjäkohtainen tietosisältö voi vaihdella sen mukaan, millaista Käyttäjän toimesta tapahtuva käyttö on. Yleisinä tietoina Käyttäjistä merkitään rekisteriin seuraavia tietoja: (i) nimi, (ii) arvo tai ammatti, (iii) ikä, (iv) sukupuoli, (v) äidinkieli, (vi) postiosoite, (vii) puhelinnumero, (viii) faksinumero, (ix) sähköpostiosoite ja (x) mahdollinen Käyttäjän asettama kielto koskien tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.
Maksullisten palveluiden, asiakassuhteiden ja sopimuksen tekemistä edellyttävien toimenpiteiden mahdollistamiseksi ja turvaamiseksi Käyttäjistä voidaan merkitä rekisteriin yleisten tietojen lisäksi seuraavia tietoja: (i) kansalaisuus, (ii) henkilötunnus tai syntymäaika, (iii) asiakas- ja käyttäjätunnus tai muu vastaava tunnistautumistieto, (iv) kotikunta, (v) asuinmaa ja verotusvaltio, (vi) mahdollinen Y-tunnus, (vii) Käyttäjän edustaman yhteisön toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, faksinumerot ja www-osoite, (viii) asema yhteisössä, (ix) työnantajan toiminimi, Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumerot, faksinumerot ja www-osoite, (x) asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen alkamisajankohta, (xi) kuuluminen erityiseen asiakasohjelmaan tai -ryhmään sekä (xii) mielenkiinnon kohteet ja muut Käyttäjän itsensä antamat profilointitiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään Käyttäjiltä itseltään tämän rekisteröityessä palveluun, käyttäessä palvelua tai osallistuessa muutoin verkkosivulla toteutettuun tietoja edellyttävään toimintoon. Tämän lisäksi tietoja voidaan kerätä valikoidusti lain sallimissa puitteissa väestörekisteristä sekä muista yleisistä rekistereistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset - tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa kuin se lain mukaan on sallittua. Laissa erikseen määriteltyjä rajoitettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi lain sallimin tavoin ja laajuudessa, jollei Käyttäjä ole kieltänyt tiedon luovuttamista. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa ja rekisterinpitäjä voi hankkia niiden käyttämiseksi tarpeelliset palvelut ulkopuoliselta palveluntarjoajalta.
Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on Käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2-5 kohtien mukaisin perustein.

9. Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus

Rekisterin suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: (i) Rekisterin käyttö on ohjeistettu, (ii) rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen, (iii) tiedot kerätään sähköisiin tietokantoihin, jotka sisältävät palvelimet suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla ajantasaisilla teknisillä keinoilla, (iv) tiedot sisältävät palvelimet sijaitsevat tiloissa, jotka ovat lukittuja ja joissa on järjestetty asianmukainen kulunvalvonta, ja (v) mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja edellä tässä kohdassa määritellyn mukaiset vaatimukset täyttävää suojaamista.

10. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt on voidaan esittää rekisterinpitäjälle joko kirjallisesti edellä tämän rekisteriselosteen kohdissa 3 ja 4 esitetyin yhteystiedoin tai sitten henkilökohtaisesti edellä kohdassa 3 mainitussa osoitteessa.
Edelleen Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että Käyttäjällä on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Vielä Käyttäjien tiedoksi ilmoitetaan, että tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietolain mukaisena tietosuojaviranomaisena henkilötietojen käsittelyä ja valvontaa koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutettu myös ratkaisee eräät laissa tarkemmin määrätyt henkilötietojen tarkastusoikeuden toteuttamista ja tietojen korjaamista koskevat asiat.

Tietosuojaviranomaisista löytyy lisätietoja esimerkiksi internetistä osoitteesta www.tietosuoja.fi.

+358 16 321 3227
rovaniemi@santashotels.fi

Hotel Santa Claus
Korkalonkatu 29
FI-96200 Rovaniemi

Tel +358 16 321 321

+358 400 102 170
arctic.circle@santashotels.fi

Igloos Arctic Circle
Joulumaankuja 8
FI-96930 Arctic Circle

Tel +358 16 321 321

+358 16 321 3227
rudolf@santashotels.fi

Hotel Rudolf
Koskikatu 41-43
Rovaniemi

Check In:
Hotel Santa Claus

Tel +358 16 321 321

+358 400 102 200
luosto@santashotels.fi

Hotel Aurora
Luppokeino 1
FI-99555 Luosto

Tel +358 400 102 200

+358 16 681 501
saariselka@santashotels.fi

Hotel Tunturi
Lutontie 3
FI-99830 Saariselkä

Tel +358 16 68 111

+358 16 321 3227
kilpisjarvi@santashotels.fi

Chalets Rakka
Urpiaisenkuja 4
FI-99490 Kilpisjärvi

Tel. +358 400 230 011

+358 8 469 2500
kalajoki@santashotels.fi

Resort & Spa Hotel Sani
Jukupolku 5
FI-85100 Kalajoki

+358 8 469 2500